Ekspandirano pluto

Upotreba ekspandiranog pluta (crnog pluta):

  • za ispod plivajuće podne obloge, Slika 4-Ekspandirano pluto-pakovanje
  • među krovnim gredama,
  • za potkrovlja,
  • za ravne krovove,
  • za vanjske zidove (fasade),
  • za izolaciju hladnjača,
  • za antivibracijske izolatore ispod uređaja.

Proizvodni proces ekspandiranog pluta:

Važno je naglasiti da ekspandirano pluto ne sadrži nikakve druge tvari – samo pluto. Proizvodi se tako da se granule pluta stave pod vrlo vruću paru i jak pritisak. Oblikuju se u kocke, koje se zatim hlade tjedan dana. Nakon toga se kocke dimenzija 1000 x 500 x 300 mm režu na željene debljine.

Ekspandirano pluto (crno pluto) jednostavno je za obradu i rezanje. Ploče je lako zalijepiti ili pričvrstiti pomoću navojnih umetaka. Transport je jednostavan, jer su kocke velike 0,15 m³.

Za više tehničkih podataka ili drugih informacija, kontaktirajte nas na internet adresi info@marghevita.com.

Slika 1-Vanjska izolacija-ekspandirano pluto             Slika 2-Vanjska izolacija-ekspandirano pluto             Slika 3-Vanjska izolacija-ekspandirano pluto