O plutu

Slika 4-Hrast plutnjak šuma

Pluto se dobiva od kore hrasta plutnjaka (Quercus suber L.). Hrast plutnjak raste uglavnom uz zapadni dio Sredozemnog mora, i to u Portugalu, Španjolskoj, na Sardiniji, Korzici, na jugu Francuske i na sjeveru Afrike.

Pluto je jedinstvena, 100% prirodna, obnovljiva sirovina koja posjeduje zaista izuzetne karakteristike i koju možemo reciklirati. Tajna njegove učinkovitosti nalazi se u njegovu staničnom sastavu. Unutrašnjost pluta po izgledu je slična panju, a sastavljena je od malih stanica suberina, kompleksne kiseline koje su napunjene smjesom plinova vrlo sličnoj zraku.

Važno je naglasiti da je za dobivanje pluta tipično da se ne siječe cijelo drvo, nego se hrastovima plutnjacima oguli samo kora. Prvi put se drvo guli kad je staro 25 godina, a zatim svakih devet godina, koliko je potrebno da izraste nova kvalitetna kora. Tako se drvo nimalo ne oštećuje. Ova metoda omogućuje da šuma hrasta plutnjaka („montado“) aktivno doprinosi smanjenju globalnog zatopljenja. No, ovo je također razlog zbog kojeg se ljudi koji brinu za okoliš vrlo rado odlučuju za naše prirodne proizvode.

Slika 1-Hrast plutnjak kora             Slika 2-Hrast plutnjak kora             Slika 3-Hrast plutnjak